Bayadere/Obraztsova

 

 

Evgenia Obraztsova as Nikiya

Evgenia Obraztsova as Nikiya