Svetlana Zakharova Alexander Volchkov Swan Lake Act 2

  Bolshoi Ballet Swan Lake Act 2   Svetlana Zakharova  Alexander Volchkov.  photo Kashvili